na vrh
  • Trajnost 2017

    Upravljanje s surovinami v zaprti zanki, da preprečimo nastajanje odpadkov. O Interserohovih dosežkih si lahko preberete v najnovejši številki Revije o trajnosti.

    Prenesi revijo

Trajnostno korporativno upravljanje

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in osebja, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in pripravlja letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev. 

Interserohova strategija o trajnosti

Prispevek prikazuje, kaj trajnost pomeni Skupini Interseroh, kako je vplivala na našo korporativno strategijo in kaj vse lahko doseže v prihodnosti.

Strategija trajnostnega razvoja podjetja Interseroh
Zero waste rešitve

Brez zapravljanja idej

Brez zapravljanja virov

zero waste rešitve

Oval-bg-04

Inovacije so ključnega pomena za uspešne preobrazbene procese. V našem podjetju preizkusimo vsako idejo, ki nas pripelje bližje k cilju sistemov s sklenjeno zanko – tudi če s tem tvegamo neuspeh. To je namreč edini način za ustvarjanje strukturnih sprememb, ki jih naše linearno gospodarstvo potrebuje.

Strankam pomagamo pri njihovih prizadevanjih za profesionalizacijo trajnostnih praks in integracijo trajnosti v postopke poročanja, tako da izkoristimo ves potencial za digitalizacijo, ki ga nudijo naše storitve.

Izdelkom podaljšujemo življenjsko dobo, tako da vstopamo na nove trge in širimo poslovne modele, ki smo jih razvili, s čimer si prizadevamo za rast letnega prihodka v višini vsaj 20 odstotkov.

Da bi proizvodnji in prodaji zagotovili učinkovitejšo uporabo sredstev kot doslej, s svojimi strankami razvijamo nove pristope k recikliranju.

Menimo, da je uporaba virov usmerjena v prihodnost samo, če ne ustvari popolnoma nobenega odpadka. Zato prav vsak dan preizkušamo nove načine sklepanja materialnih zank.

Da bi planet dolgoročno rešili pred plastičnimi odpadki, vsako leto razvijamo nove rešitve za večvrednostno recikliranje plastike. Prizadevamo si tudi za izboljšanje kakovosti in količine sekundarnih surovin, ki jih proizvajamo ter ponujamo proizvajalcem za uporabo v njihovih proizvodnih procesih.

Če želimo globalno segrevanje zadržati pod mejo 2 °C, mora gospodarska rast postati neodvisna od gospodarske rasti. Zato razvijamo nove materiale in logistične zanke, s katerimi nameravamo rešiti vsaj 3 milijone ton virov in 500.000 ton CO2e (ekvivalentov ogljikovega dioksida) letno.

Da bi zmanjšali vpliv posameznega prebivalca na okolje, zlasti v mestih, smo se lotili celostnega pristopa k preprečevanju ustvarjanja odpadkov ter doseganju bistvenega povečanja stopnje recikliranja.

Naši zaposleni s svojimi sposobnostmi predstavljajo jedro naše strokovnosti, ki vam jo zagotavljamo kot ponudniki okoljskih storitev. Da bi našim strankam vsak dan nudili le najboljše, moramo torej poskrbeti za zdravje in varnost, motivacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Spodbujamo njihovo telesno in duševno zdravje, ob tem pa se trudimo zmanjšati pojav bolezni ter znižati število nesreč in fluktuacijo zaposlenih pod povprečje industrijske panoge. S tem namenom zagotavljamo varno, v vrednote usmerjeno in inovativno delovno okolje, ki aktivno podpira osebni razvoj.

Celovito in učinkovito sodelovanje želimo zagotoviti prav vsem zaposlenim na vseh ravneh našega podjetja, ne glede na starost, spol, etnično pripadnost, veroizpoved in družbeni status. Skrbimo, da so enake možnosti zares enake za vse (potencialne) zaposlene v našem podjetju.

Za razvoj vseobsegajočega gospodarstva z zaprtim krogom moramo deliti svoje izkušnje in znanje – ne le z našimi strankami, temveč na vseh področjih poslovanja in v širši družbi. To je edini pravi način za osveščanje o ekoloških in gospodarskih koristih učinkovitega upravljanja z zaprto zanko.

Na promoviranje trajnostnega življenjskega sloga in potrošniških navad gledamo kot na našo dolžnost. Skladno s tem delujemo kot posredniki, katerih vloga je zagotoviti, da je znanje o krožnem gospodarstvu prisotno v šolstvu, politiki, poslovnem svetu ter civilni družbi.

Želimo razviti in (mednarodno) povečati pomen pristopov in standardov za rešitve krožnega gospodarstva, ki bi bili primerni za vsako panogo. S tem namenom tesno sodelujemo z našimi partnerji, interesnimi skupinami, dobavitelji in kupci. Obenem pa dovoljujemo našim zaposlenim kreativnost, ki jo potrebujejo, da sodelujejo v ustreznih iniciativah za razvoj rešitev krožnega gospodarstva.

Zapri

Brez zapravljanja talenta

Brez zapravljanja znanja

Globalni cilji – lokalne korenine; izvor strategije Skupine Interseroh

V Skupina Interseroh želimo aktivno prispevati k izpolnjevanju globalnih ciljev, s katerimi se sooča trajnostni razvoj.  Našo strategijo smo zato usmerili v cilje trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), ki so jih določili Združeni narodi  (ZN). S pomočjo materialne analize smo v Interserohu določili teme in cilje, kjer bodo imeli prispevke delovanja največji vpliv ter za katere deležniki menimo, da so najpomembnejši. Interserohov svetovalni odbor je pomagal določiti prioritete in dodal podrobnosti k predlogu. Odbor sestavljajo strokovnjaki s področja proizvodnje, prodaje, raziskovalnega oddelka in civilne družbe. S procesom so določili štiri področja, ki odražajo strateška načela Skupine Interseroh podprte z različnimi področji. .

Interserohov program o trajnosti določa točne cilje, ki se nanašajo na različna področja. Vsako leto izdamo podroben akcijski načrt o svojem napredku in doseženih ciljih.  

Štirje strateški stebri za uspeh 

Interserohov poslovni model je razdeljen na štiri stebre: ReDuce, ReUse, ReCycle and ReThink. Usmerjeni so v celovito gospodarstvo zaprtih zank in prispevajo k razvoju Zero waste rešitev.

104.000

104,000 ton CO2 – ogljični odtis (CCF) Skupine Interseroh. Skupina Interseroh je svoj ogljični odtis prvič izračunala leta 2015, da bi dosegla preglednost vseh emisij po vrednostni verigi. Največji delež ogljičnega odtisa s 63.372 tonami CO2, predstavlja transport.

36.2

Ocenjeni prihranek primarnih surovin znaša 36.2 milijona ton. Samo v letu 2016 so dejavnosti recikliranja skupine ALBA Group v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem in v Sloveniji pomagale privarčevati okoli 36,2 milijona ton primarnih surovin.

4.3

Izognili smo se 4,3 milijona tonam izpustov toplogrednih plinov. Prihranek primarnih surovin v višini 36,2 milijona ton je pomenil tudi zmanjšanje izpustov CO2 v višini skoraj 4,3 milijonov ton.

-2.168

– 2.168 ton CO2. Leta 2017 so emisije toplogrednih plinov Interserohovih poslovalnic (vključno s poslovnimi potovanju) znašale 28,144 ton CO2. Letno so se zmanjšale za 2,168 ton, kar predstavlja 7.2 odstotno zmanjšanje na leto.

25

Več kot 25 let v krožnem gospodarstvu. Skupina Interseroh je leta 2016 praznovala svojo 25. obletnico. Od začetka poslovanja je Skupini Interseroh uspelo samo v segmentu embalaže vrniti več kot 15 milijonov ton materiala v krog surovin.

31

31 lokacij. Interseroh je v 8 državah prisoten z 31 lokacijami, vključno z novim centrom za recikliranje plastike, ki so ga odprli leta 2016 v Mariboru, in obratom za obnovo informacijske tehnologije v bližini Berlina, ki so ga odprli leta 2017.

515,6

515.6 milijonov evrov prometa. V letu 2017 se je promet Skupine Interseroh ponovno zvišal za 4,8 odstotkov. Dobiček se je zmanjšal na 20,4 milijonov evrov (2016: 27.3 milijonov evrov).

-1.583

1,583 zaposlenih. Leta 2017 se je število zaposlenih v Interserohu zmanjšalo za 3,8% na 1.583 zaposlenih (2016: 1.646). Število praktikantov in pripravnikov pa se je zvišalo na 19 (2015: 15).

21

21 odstotkov vodstvenih položajev zasedajo ženske. Leta 2016 so ženske zasedale 21,3 % (2015: 24,5 %) vodstvenih položajev na vseh ravneh Skupine Interseroh.