na vrh

Trajnostno korporativno upravljanje

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in osebja, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in pripravlja letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev.. 

Poslovni model: ponovno uporabiti (ReUse), zmanjševati (ReDuce), reciklirati (ReCycle), razmisliti (ReThink)

Interseroh je eden vodilnih ponudnikov storitev za zapiranje izdelčnega, materialnega ali logističnega kroga na trgu. Že več kot 25 let pomaga ščititi dobavo surovin družbi in gospodarstvu ter hkrati zmanjševati vplive na okolje.

Poslanstvo in obljuba Skupine Interseroh svojim strankam po vsej Evropi sta jasna: razvijamo 'rešitve brez odpadkov' (zero waste solutions). To je izraz za rešitve, ki materiale razvrstijo v zaprtem krogu, podaljšujejo življenjsko dobo proizvodov in oblikujejo čim bolj učinkovite procese, s čimer se oblikuje krožno gospodarstvo prihodnosti. Prav zaradi tega je tak poslovni model tako neobičajen.

ReDuce (Zmanjševanje) – Za preprečevanje nastajanja odpadkov uporabljamo napredne večnamenske sisteme in rešitve za združevanje, ki optimizirajo logistične procese naših strank, obenem pa zmanjšujejo stroške.

ReUse (Ponovna uporaba) – Življenjsko dobo izdelkov podaljšujemo tako, da vzpostavimo učinkovite sisteme za prevzem, razvrščanje in ponovno uporabo reciklabilnih materialov.

ReCycle (Recikliranje) – Ko so možnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje izčrpane, se osredotočimo na recikliranje. Razvijamo sodobne rešitve za upravljanje zaprtih krogov in proizvajamo visokokakovostne reciklirane materiale.

ReThink (Posvetovanje) – Posvetovanje ustvarja zaupanje. Analiziramo, ocenjujemo in optimiziramo poslovne procese naših strank, pri čemer upoštevamo obnovljivost, ne glede na to ali gre za obseg odpadkov, materialni tok ali logistične in infrastrukturne procese.

Informacije o podjetju

104000

104.000 ton CO2 – ogljični odtis (CCF) Skupine Interseroh. Skupina Interseroh je svoj ogljični odtis prvič izračunala leta 2015, da bi dosegla preglednost vseh emisij po vrednostni verigi. Največji delež ogljičnega odtisa s 63.372 tonami CO2, predstavlja transport.

51.8

Ocenjeni prihranek primarnih surovin znaša 51,8 milijona ton. Samo v letu 2015 so dejavnosti recikliranja skupine ALBA Group v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem in v Sloveniji pomagale privarčevati okoli 51, 8 milijona ton primarnih surovin.

5900000

Izognili smo se 5,9 milijona tonam izpustov toplogrednih plinov. Prihranek primarnih surovin v višini 51, 8 milijona ton je pomenil tudi zmanjšanje izpustov CO2 v višini skoraj 6 milijonov ton.

-1216

– 1.216 ton CO2. Leta 2016 so izpusti toplogrednih plinov, ki jih ustvarjajo lokacije Skupine Interseroh (vključno s poslovnimi potovanji), znašali 30.312 ton CO2, kar predstavlja 1.216 ton manj kot v predhodnem letu. Gre za 3, 9-odstotno zmanjšanje glede na isto obdobje iz prejšnjega leta.

25

Več kot 25 let v krožnem gospodarstvuSkupina Interseroh je leta 2016 praznovala svojo 25. obletnico. Od začetka poslovanja je Skupini Interseroh uspelo samo v segmentu embalaže vrniti več kot 15 milijonov ton materiala v krog surovin.

31

31 lokacij. Interseroh je v 8 državah prisoten z 31 lokacijami, vključno z novim centrom za recikliranje plastike, ki so ga odprli leta 2016 v Mariboru, in obratom za obnovo informacijske tehnologije v bližini Berlina, ki so ga odprli leta 2017.

492

Prodaja Skupine znaša 429 milijonov evrov. V letu 2016 so se prihodki Skupine Interseroh znova povečali za 4,7 %, dobiček pa se je znižal na 27,3 milijona evrov (2015: 30,5 milijona evrov).

-1646

1.646 zaposlenih. V letu 2016 se je delovna sila Skupine Interseroh rahlo povečala, in sicer za 1, 8 %, kar predstavlja 1.646 zaposlenih. Prav tako se je število praktikantov in pripravnikov zvišalo na 19 (2015: 15).

21

21 odstotkov vodstvenih položajev zasedajo ženske. Leta 2016 so ženske zasedale 21,3 % (2015: 24,5 %) vodstvenih položajev na vseh ravneh Skupine Interseroh.

Strategija za krepitev trajnostnega delovanja

Za Interseroh sodelovanje pri trajnostnem razvoju predstavlja poslovni model in strateško usmeritev, kar predstavlja ključni del trajnostne strategije. Vsako leto želi v sodelovanju s svojimi strankami razvijati nove rešitve, ki zapirajo kroge surovin in varčujejo z naravnimi viri. Vse to temelji na motivaciji zaposlenih, za katere želi biti najprivlačnejši delodajalec v panogi. Z njihovo pomočjo in zlasti s pomočjo ekipe za upravljanje trajnostnega razvoja, si prizadeva trajnostno usmerjenost vpeljati v svoje procese in tako iz leta v leto zmanjševati svoj ekološki odtis. Kot ambasador trajnostnega razvoja želi Interseroh svojo vizijo prihodnosti brez odpadkov (zero waste) približati širši javnosti, omenjene cilje pa je prenesel v pet vseobsegajočih zavez, ki jih uporabljamo za ocenjevanje vsakoletnega napredka.

Svetovalni odbor Skupine Interseroh za trajnostni razvoj in poslovanje

Svetovalni odbor Skupine Interseroh za trajnostni razvoj in poslovanje je bil prvič imenovan leta 2016. Šest zunanjih članov svetovalnega odbora združuje strokovno znanje o trajnostnem razvoju s področij raziskav, prakse in civilne družbe s strokovnimi izkušnjami na področjih zasebnega kapitala, certificiranja, maloprodaje, gradbeništva in krožnega gospodarstva. Dvakrat letno se šest članov sreča s člani uprave in ekipo Skupine Interseroh za upravljanje trajnostnega razvoja in poslovanja. Cilji sestankov so: (1) razprava o splošnih vprašanjih s področja krožnega gospodarstva in recikliranja, (2) razvoj zamisli in predlogov za nadaljnji razvoj trajnostne strategije ter (3) določitev tem v kontekstu trajnostnega delovanja.

Program trajnostnega razvoja in poslovanja: držimo se lastnih standardov.

Vsako leto si Skupina Interseroh zastavim cilje, ki izhajajo iz njene trajnostne strategije. Cilje uporablja kot merjenje napredka, smernice in podporo svojim pobudam. Zahvaljujoč programu trajnostnega razvoja družbe Interseroh, so ti cilji pregledno razvrščeni.

Analiza pomembnosti GRI C4

Za določanje tem na področju trajnostnega razvoja in poslovanja, ki so pomembne za Skupino Interseroh, je v uporabi analiza več dejavnosti. Izvedena je po poglobljenih razgovorih z izbranimi strankami, raziskovalci, zaposlenimi in z vodstvom Skupine. Za izdelavo stabilne trajnostne strategije je ciljno usmerjena komunikacija z deležniki nepogrešljiva, pri nas pa je že pripeljala do številnih koristnih zamisli.