na vrh

Inovativne rešitve za krožno gospodarstvo

Naša misija in hkrati obljuba našim strankam je, da razvijamo trajnostne rešitve za družbo brez odpadkov. Rešitve, ki materiale razvrščajo znotraj zaprtih zank podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in oblikujejo učinkovite procese, ki varujejo okolje in strankam prinašajo prednosti.

  • Trajnost 2018

    Zagotavljanje ponovne uporabe surovin s ciljem zagotoviti presežno porabo. Kako je to mogoče doseči, vam razkriva Interserohova revija o trajnostnem razvoju.

    Prenesi revijo

Skupen pristop k odgovornosti

Naši zaposleni so naš najdragocenejši vir. Z njimi delimo skupen pristop k odgovornosti, ki ga podpira naša korporacijska kultura “Mi smo eno”: združeni smo z vrednotami spoštovanja, kakovostnega komuniciranja in odgovornosti. Sodelujemo, da bi uspeli v našem poslanstvu doseči Zero waste rešitve.

Mi smo eno

Slogan našega  podjeta „mi smo eno“ predstavlja spoštovanje, izmenjavo in odgovornost, ki so vsi pomembni gradniki naše organizacijske kulture. Skupne vrednote nas združujejo, pri čemer ni pomembno, kakšno delo posameznik pri Interserohu opravlja, od kod prihaja, v kaj verjame ali koga ima rad. Interseroh v Nemčiji zaposluje ljudi 41 različnih nacij, starih od 16 do 67 let. Ker cenimo našo različnost, smo odprti za novosti in se učimo drug od drugega, pri tem pa spodbujamo tudi enake možnosti naših zaposlenih. Postavljeni model kompetenc služi enotnemu razumevanju naših vrednot in zaposlenim ponuja okvir delovanja za zaposlene na vseh ravneh. Predstavlja tudi temelj našega vsakodnevnega prizadevanja za uresničitev naše vizije vzpostavljati rešitve brez odpadkov („zero waste solutions“). 

Krožno gospodarstvo 4.0

Digitalizacija ima vpliv na vse Interserohove poslovne dejavnosti in tako spodbuja trajnostni razvoj na številnih področjih. Prizadevamo si, da bo naše poslovanje primerno za prihodnost. Z našo strategijo uporabljamo digitalno preoblikovanje, razvijamo nove načine komuniciranja in sledimo najnovejšim dogodkom, kot so blockchain in internetne stvari. Naša strategija razvoja #DigiCampus HR izobražuje naše zaposlene o novih priložnostih kot so tečaji za digitalno komunikacijo in brezpapirno pisarno. Prav tako so prisotna usposabljanja za vodenje projektov, razvoj programske opreme in procesno modeliranje. Kurikulum se nenehno širi, z namenom da bi odražal naše zahteve ter da bi naši zaposleni imeli točna znanja, ki jih potrebujejo za njihovo vsakodnevno delo in skupno prihodnost. Naša spletna stran za kariere nam pomaga tudi pri prepoznavanju novih telentov, ki pomagajo pri naši digitalni transformaciji.   

S promocijo zdravja do doseganja ravnovesja 

Iskanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem med našimi partnerji, družino in kariero pogosto predstavlja izziv. Naše zaposlene podpiramo s fleksibilnim delovnikom, počitnicami, z delom od doma in jim omogočamo različna varstva—od nege do pomoči pri otrokih do kriznega svetovanja in preventivnih zdravstvenih rešitev. Interseroh si prizadeva, da bi se zaposleni izognili nesrečam na delu. Zaposlene o varnosti na delovnem mestu ozaveščamo v sklopu kampanje „nič nesreč“: v objektih Interseroha pa so nameščene plošče, ki vsem zaposlenim omogočajo vpogled v statistiko določene nezgode. V primeru, da mine 90 brez nesreč, zaposleni prejmejo nagrado. 

Iniciativa zaposlenih za trajnostni razvoj

Skupaj lahko dosežemo več. Zato zaposlene spodbujamo, da pomagajo razvijati in graditi Interseroh v luči trajnosti. Od leta 2016 naši promotorji trajnosti redno izvajajo Interserohov teden trajnostnega razvoja. Zaposleni dajejo ideje za zmanjševanje količine odpadkov, ohranjenje virov ali za bolj trajnostno prehranjevanje ter tudi ravnajo v tem duhu prek skupne rabe prevoznih sredstev ali izbire poti na delo, ki povzroča najmanjše izpuste CO2. Velik uspeh je doživela tudi akcija „s kolesom po mestu, katere cilj je bilo v treh tednih narediti kar največ kilometrov s kolesom z namenom zaščite lokalnega podnebja in izkazovanjem aktivne pobude za izgradnjo boljše kolesarske infrastrukture. Leta 2018 smo Interserohovci prekolesarili okoli 4.680 kilometrov in s tem prihranili približno 664 kg ekvivalentov CO2. 

"Vsak posameznik lahko prispeva k trajnostni korporativni kulturi. S trajnostnimi ambasadorji lahko zaposleni prispevajo svoje zamisli in trajnostne projekte, ki nas pripeljejo kot podjetje. Široka ekipa izvaja pobude za vsa področja podjetja, zato ostajamo v dialogu in nenehno razvijamo trajnost na INTERSEROH. "

Paola Viehoff Project Manager Business Development ReDuce in trajnost veleposlanik\n