na vrh

Inovativne rešitve za krožno gospodarstvo

Naša misija in hkrati obljuba našim strankam je, da razvijamo trajnostne rešitve za družbo brez odpadkov. Rešitve, ki materiale razvrščajo znotraj zaprtih zank podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in oblikujejo učinkovite procese, ki varujejo okolje in strankam prinašajo prednosti.

  • Trajnost 2018

    Zagotavljanje ponovne uporabe surovin s ciljem zagotoviti presežno porabo. Kako je to mogoče doseči, vam razkriva Interserohova revija o trajnostnem razvoju.

    Prenesi revijo

Varovanje okolja se začne doma.

Uporabljamo »rešitve brez odpadkov« (Zero waste solutions), da bi se izognili potrati – od nesorazmerne porabe surovin do neučinkovite porabe časa, zmogljivosti in finančnih virov. Zato je povsem logično, da interne procese oblikujemo tako, da so čim bolj prijazni naravnim virom, obenem pa so tudi učinkoviti.

Naš korporativni ogljični odtis: 115.751 ton CO2

Klimatske spremembe so eden največjih izzivov našega časa. Tudi Interseroh želi prispevati k njihovemu preprečevanju. Leta 2017 smo zato ponovno preračunali vse izpuste toplogrednih plinov v naši oskrbovalni verigi, in sicer po standardu GHGP (Greenhouse Gas Protocol): 115.751 ton CO2 je leta 2017 nastalo neposredno na naših lokacijah (cilj 1), kot posredne emisije npr. prek porabe električne energije (cilj 2) kot tudi kot ostale posredne emisije (cilj 3). Izračuni so tudi pokazali, da tiči največji del našega ogljičnega odtisa v storitvah, ki jih podjetje zagotavlja. Predvsem pri prevozu materialov obstaja možnost zniževanja izpustov CO2.

Cilj podnebne strategije: 50-odstotno zmanjšanje izpustov lokacij do leta 2025.

Storitve Skupine Interseroh strankam pomagajo pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in varčevanju z viri, vendar nekatere poslovne dejavnosti po drugi strani povzročajo izpuste CO2 v ozračje. Cilj je izpuste na lokacijah zmanjšati in tako prispevati k doseganju podnebnega cilja, ki je bil zastavljen leta 2015 na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah. Globalno segrevanje ozračja je potrebno omejiti za precej manj kot dve stopinji Celzija letno. Da bi to dosegli, je potrebno oblikovati notranje procese in dejavnosti, da so v smislu porabe naravnih virov čim bolj nevtralni in učinkoviti. Izračun ogljičnega odtisa Skupine je mogoče uporabiti za oblikovanje podnebne strategije in točnih ciljev.

  • 50 odstotkov manj emisij naših lokacij (cilja 1 in 2) do leta 2025
  • Stalno iskanje možnosti za optimizacijo pri logistiki in delu s ciljem znižati izpuste, ki pri tem nastajajo
  • Letni prihranek najmanj 5,5 milijonov ton virov in 800.000 ton ekvivalentov CO2 z lastnimi storitvami