na vrh

Dejavnosti na področju trajnostnega razvoja in poslovanja

Naše poslanstvo in obljuba našim strankam je razvoj rešitev brez odpadkov (zero waste solutions). To so rešitve, ki materiale razvrstijo v zaprtem krogu, podaljšujejo dobo uporabnosti izdelkov in oblikujejo procese tako, da so čim bolj učinkoviti. S tem varujejo okolje, našim strankam pa prinašajo koristi.

  • Trajnost 2017

    Upravljanje s surovinami v zaprti zanki, da preprečimo nastajanje odpadkov. O Interserohovih dosežkih si lahko preberete v najnovejši številki Revije o trajnosti.

    Prenesi revijo

Inovativne rešitve za krožno gospodarstvo 

Naša misija in hkrati obljuba našim strankam je, da razvijamo trajnostne rešitve za družbo brez odpadkov. Rešitve, ki materiale razvrščajo znotraj zaprtih zank podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in oblikujejo učinkovite procese, ki varujejo okolje in strankam prinašajo prednosti.

Primeri dobre prakse

Izposoja namesto nakupa otroških oblačil 

‘izposoja namesto nakupa oblačil”: Kilenda je vzpostavila partnerstvo z blagovno znamko Tchibo. Skupaj nudita najem otroških oblačil. 

Več informacij

Encory – trajnostno gospodarjenje z deli vozila z BMW

Sodelovanje pri oblikovanju uspešnega poslovnega modela je vodilo v ustanovitev skupnega podjetj. Poslovanje s partnerjem BMW Group v mednarodni prostor vpeljano septembra 2016.

Več informacij