na vrh

Dejavnosti na področju trajnostnega razvoja in poslovanja

Naše poslanstvo in obljuba našim strankam je razvoj rešitev brez odpadkov (zero waste solutions). To so rešitve, ki materiale razvrstijo v zaprtem krogu, podaljšujejo dobo uporabnosti izdelkov in oblikujejo procese tako, da so čim bolj učinkoviti. S tem varujejo okolje, našim strankam pa prinašajo koristi.

Primeri dobre prakse

Encory – trajnostno gospodarjenje z deli vozila z BMW

Sodelovanje pri oblikovanju uspešnega poslovnega modela je vodilo v ustanovitev skupnega podjetj. Poslovanje s partnerjem BMW Group v mednarodni prostor vpeljano septembra 2016.

Več informacij