na vrh

Razmišljamo inovativno in odpiramo drugačne možnosti za rešitve brez odpadkov

[ALT]
Zero
Waste
Solutions

Za Interseroh je trajnostni razvoj že leta središčna točka strategije podjetja. Razvijamo inovativne rešitve za zaščito naravnih virov, preprečevanje njihove nepotrebne porabe in s tem spodbujemo trajnostni razvoj. Tudi naše poslovne procese oblikujemo trajnostno. Z zagotavljanjem krožnega toka surovin lahko postane gospodarska rast neodvisna od porabe surovin. S tem lahko uresničujemo naše poslanstvo, ki je „vzpostavljati rešitve brez odpadkov“ („zero waste solutions“). Da bi to dosegli, pa je treba temeljito predrugačiti naš zakoreninjeni pogled na ustvarjanje dodane vrednosti.

Sustainablity report Ključni kazalci
5.8milijonov ton prihranjenih primarnih virov
Trajnostno korporativno upravljanje
Zaposleni

Naši zaposleni so naš najpomembnejši resurs. Vsakodnevno s skupnimi močmi sodelujemo, da bi uresničili našo vizijo – zero waste solutions.

Več informacij
Podjetje

Samo če sodelujemo drug z drugim z istim ciljem, lahko razvijemo učinkovite rešitve.

Več informacij
Okolje in uspešnost

Za svet brez prekomerne porabe naše interne procese oblikujemo še posebej učinkovito in s posluhom za okolje.

Več informacij
834tisoč ton manj toplogrednih
plinov
50prihranek pri emisijah industrijskih lokacij do
leta 2025
Izdelki in stranke

Stremimo k temu, da surovinam zagotovimo ponovno uporabo. Vse za zaščito okolja in za zadovoljstvo naših strank.

Več informacij

Študije in certifikati

Z našim delom skupaj s strankami prispevamo k obnovi dragocenih surovin, zaščiti naravnih virov in varovanju klimatskih pogojev. Redne študije uglednega okoljskega inštituta Fraunhofer UMSICHT dokazujejo pozitivne okoljske vplive teh prizadevanj.

» Več informacij