na vrh
  • Trajnost 2017

    Upravljanje s surovinami v zaprti zanki, da preprečimo nastajanje odpadkov. O Interserohovih dosežkih si lahko preberete v najnovejši številki Revije o trajnosti.

    Prenesi revijo

Trajnost pri Interserohu

Trajnostni razvoj je bil vedno v središču korporativne strategije Skupine Interseroh. Razvijamo inovativne rešitve ohranjanja naravnih virov, preprečujemo njihovo potratno porabo in tako spodbujamo trajnostni razvoj poslovanja. Skladno s tem svoje poslovanje načrtno usmerjamo v trajnostno delovanje. Dnevno si prizadevamo delovati v skladu z našim poslanstvom zagotavljanja »Zero waste rešitev«.

Trajnostno korporativno upravljanje

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in osebja, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in pripravlja letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev.

Več informacij

Inovativne rešitve za krožno gospodarstvo

Naše poslanstvo in obljuba našim strankam Skupine Interseroh je razvoj trajnostnih rešitev brez odpadkov (zero waste solutions), ki predstavljajo rešitve za razvrščanje materialov v zaprtem krogu, daljšajo dobe uporabnosti izdelkov in oblikujejo kar najučinkovitejše postopke predelave materialov. Njihov namen je varovanje okolja, strankam pa prinašajo veliko prednosti.

Več informacij

Poročilo o trajnostnem razvoju: transparentnost gradi zaupanje

Poročilo o trajnostnem razvoju in poslovanju navaja izčrpne podatke o naši uspešnosti v povezavi z družbenimi in ekološkimi vidiki. Strankam, zaposlenim, dobaviteljem in drugim deležnikom omogoča, da se seznanijo z učinki poslovnih dejavnosti, ki vplivajo na našo družbo in okolje.

Več informacij

Poročilo „resources SAVED by recycling“ – ekološki učinki recikliranja

Skupina Interseroh si prizadeva zagotoviti recikliranje koristnih surovin in posledično varčevanje z naravnimi viri. Letno poročilo, ki ga inštitut Fraunhofer objavlja v okviru programa UMSICHT, potrjuje pozitivne učinke recikliranja na ekologijo. 

Več informacij