na vrh

Trajnostni razvoj in poslovanje Skupine Interseroh

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, saj razvija inovativne rešitve ohranjanja naravnih virov, preprečuje njihovo potratno porabo in tako spodbuja trajnostni razvoj poslovanja. Skladno s tem svoje poslovanje načrtno usmerja v trajnostno delovanje in si dnevno prizadeva delati skladno s svojim poslanstvom zero waste solution.

Trajnostno korporativno upravljanje

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in osebja, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in pripravlja letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev.

Več informacij

Inovativne rešitve za krožno gospodarstvo

Naše poslanstvo in obljuba našim strankam je razvoj rešitev brez odpadkov (zero waste solutions). To so rešitve, ki materiale razvrstijo v zaprtem krogu, podaljšujejo dobo uporabnosti izdelkov in oblikujejo procese tako, da so čim bolj učinkoviti. S tem varujejo okolje, našim strankam pa prinašajo koristi.

Več informacij

Spremljanje trajnosti: transparentnost gradi zaupanje

Naša poročila o trajnostnem razvoju in poslovanju navajajo izčrpne podatke o naši uspešnosti v smislu družbenih in ekoloških vidikov področja. Strankam, zaposlenim, dobaviteljem in drugim deležnikom to omogoča vpogled v vplive poslovnih dejavnosti Skupine Interseroh na naše skupnosti in okolje. 

Več informacij

Poročilo „resources SAVED by recycling“ – ekološki učinki recikliranja

Skupina Interseroh si prizadeva zagotoviti recikliranje koristnih surovin in posledično varčevanje z naravnimi viri. Letno poročilo, ki ga inštitut Fraunhofer objavlja v okviru programa UMSICHT, potrjuje pozitivne učinke recikliranja na ekologijo. 

Več informacij