na vrh

Ravnanje s posebnimi odpadki

Interseroh zagotavlja tudi ravnanje z odpadki, ki niso predmet štirih osnovnih shem - odpadne embalaže, odpadne EE opreme, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč.

Posebni odpadki so odpadki, pri katerih veljajo posebna pravila ravnanja, kar pomeni, da zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki lahko opravljajo le podjetja z ustreznimi dovoljenji. Interseroh sodeluje z razširjeno mrežo izvajalcev, ki imajo vsa potrebna dovoljenja in zagotavlja rešitve za vse vrste odpadkov na različnih lokacijah po Sloveniji.

Nevarni odpadki

Nudimo vam rešitve odvoza, prevzema in ravnanja z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti v večjih podjetjih, ali pa se pojavljajo pri opravljanju posameznih obrtnih dejavnostih, kot so:

 • Avtoservisne, avtokleparske delavnice
 • Fotografski studio
 • Tiskarne
 • Mizarske delavnice
 • Zdravstvene ustanove

Nekaj primerov nevarnih odpadkov: odpadne barve, topila, kisline, emulzije, motorna olja, absorbenti, čistilne krpe, zaščitne obleke, onesnažena embalaža z ostanki nevarnih snovi, odpadna lepila, fotokemikalije, razvijalci barv, premazi, razredčila, infektivni odpadki.

Za vsako vrsto odpadkov vam priskrbimo oznake odpadka, primerne zabojnike za zbiranje ter poiščemo ugodno ponudbo za ravnanje z odpadkom. Po prevzemu odpadka prejmete evidenčni in tehtalni list. Svetujemo vam tudi pri vzpostavitvi evidence o oddanih odpadkih ter oddaji letnega poročila o nastalih odpadkih v podjetju.  

Nenevarni odpadki

Uničenje arhiva

Interseroh vam zagotavlja varno uničenje vseh vrst arhivske dokumentacije. Kot podjetje se morate zavedati, da uničenje arhivske dokumentacije ni enako prevzemu papirja. Varno uničenje pomeni prevzem in prevoz pod strogo nadzorovanimi pogoji od povzročitelja do lokacije uničenja. Pomembnih dokumentov ne pretresamo, saj se zbirajo v posebnih zaklenjenih zabojnikih, ki so označeni z varnostnimi kodami.

Kosovni in gradbeni odpadki 

Interseroh nudi rešitve za podjetja in organizacije, ki občasno potrebujejo odvoz kosovnih odpadkov in gradbenega materiala. Med kosovne odpadke spadajo večji kosi posod; leseni, kovinski in plastični predmeti; vzmetnice, preproge, leseno in stavbno pohištvo; kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za prerilo, okovja, nosilci …); oblazinjeno pohištvo (fotelji, dvosedi …); športna oprema (kolesa, smuči, jadralne deske …); sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, kadi, tuš kabine …); ostali kosovni predmeti (vrtna oprema, igrala …). Med gradbene odpadke pa sodijo stari ometi, keramične ploščice, opeka, stari tlaki brez izolacije, prane plošče, inertni material (mešanica zemlje, kamenja, peska, gline).

Interseroh zagotavlja individualne rešitve prevzemov kosovnih in gradbenih odpadkov, ki nastajajo ob adaptacijah, obnovah, selitvah in drugih priložnostih ne glede na količino in kraj nastanka. Podjetjem svetujemo, kako pravilno pripraviti – sortirati odpadni material. Odpadke prevzamemo skladno z veljavno zakonodajo in z vsemi ustreznimi dokumenti (tehtalni list, evidenčni list …).

Za obstoječe in potencialne stranke imamo na izbiro 3 različne ponudbe paketov, ki vsebujejo opcije:

 • najem zabojnika za kosovni/gradbeni odpad,
 • organizacijo prevzema in odvoza materiala na deponijo,
 • potrdilo o pravilnem prevzemu odpadka.

Živila s pretečenim rokom uporabe in biološki odpadki

Uvoznikom, trgovcem in drugim povzročiteljem bioloških odpadkov nudimo enkratne ali periodične prevzeme odpadkov, ko so:

 • Živila s pretečenim rokom rokom uporabe
 • Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
 • Odpadna jedilna olja in maščobe

Zagotovimo vam vso potrebno opremo za zbiranje odpadkov, uredimo odvoz, prevzem ter priskrbimo vso dokumentacijo - evidenčne, tehtalne liste ter ostala potrdila glede na vrsto uničenja. Po posebnem predhodnem dogovoru opravljamo tudi komisijska uničenja odpadkov.

Želite informativno ponudbo?

Pošljite povpraševanje na:

Nadja Košmrlj

Okoljska svetovalka
Interseroh d.o.o.