na vrh

Predstavitev podjetja

INTERSEROH, družba za ravnanje z odpadnimi surovinami, d. o. o., je trajnostno naravnana in edina neodvisno revidirana shema v Sloveniji z razvojno-raziskovalnimi kapacitetami. Zavezancem nudimo sistemske rešitve, visokokakovostna izobraževanja in svetovanje na vseh področjih ravnanja z odpadnimi produkti.

Področja delovanja

 • gospodarjenje z odpadki v okviru štirih osnovni shem (OE, OEEO, OBA in ONS)
 • ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju dejavnosti podjetja
 • najem in prodaja opreme za ravnanje z odpadnimi produkti
 • servis opreme
 • izobraževanja
 • svetovalne storitve
 • optimizacija gospodarjenja z odpadki, nastalimi v podjetju

Okoljska odgovornost je vtkana v naše delovanje

V Interserohu sledimo strateškemu cilju, da se čim več odpadnih produktov predela in kot vir surovin ponovno uporabi za izdelavo novih izdelkov. Odpadne produkte vračamo v ponovno uporabo in jim dajemo nove oblike. S tem zmanjšujemo vpliv delovanja naših zavezancev na okolje.

Odgovornost do zavezancev je motiv našega razvoja

Interserohovi zavezanci niso podjetja, temveč ljudje, s katerimi gradimo dolgoročne in partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in podpori. Zavezanci so neprenehoma v središču naše pozornosti, saj zagotavljajo stabilnost našega delovanja in poslovanja. Ponujamo jim rešitve in storitve, s katerimi izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti in okoljsko odgovornost.

Ekonomska odgovornost je temelj našega odnosa z zavezanci

Interseroh se zavzema sistem ravnanja z odpadnimi produkti, ki je okoljsko učinkovit in ekonomsko vzdržen. Spodbujamo in zagovarjamo preglednost stroškov in pravično stroškovno obremenjenost naših zavezancev.

Kaj vam ponujamo

 • Okoljske rešitve po meri

 • Inovativni pristopi k recikliranju

 • Nagrajeni sekundarni surovini

 • Celovit portfelj storitev

 • Več kot 30 let izkušenj v industriji

 • Trajnostna strategija po meri