na vrh

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo 

Na podlagi znanja in izkušenj ter inovativnega in kreativnega načina razmišljanja uvajamo gospodarne in zanesljive rešitve pri ravnanju z odpadki in odpadnimi produkti. S tem zmanjšujemo obremenjevanje okolja in ohranjamo primarne naravne vire. Prizadevamo si za ravnanje z naravnimi viri po načelih trajnostnega razvoja. Spreminjamo način razmišljanja vseh, ki so v Sloveniji vključeni v procese ravnanja z okoljem. Z inovativnostjo in iskanjem optimalnih rešitev poiščemo tak način ravnanja z odpadki, ki je ekonomsko, okoljsko in družbeno najbolj sprejemljiv. S tem omogočimo našim zavezancem in strankam, da več časa namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnosti, saj jih razbremenjujemo skrbi za ravnanje z njihovimi odpadnimi produkti. O pomenu odgovornega ravnanja z odpadnimi produkti ozaveščamo vse udeležence procesa. Smo generator pozitivnih sprememb in za sabo puščamo pozitivne sledi.

Vizija 

Interseroh želi v slovenskem prostoru postati vodilna družba za ravnanje z odpadki in sekundarnimi viri, ki jim dodaja novo vrednost. Smo središče upravljanja masnih tokov in inženiring vzpostavljanja krožnega gospodarstva. Udejanjamo spremembe, ki vodijo v okoljsko odgovorno in ekonomsko učinkovito gospodarstvo in družbo.

Vrednote 

Interseroh v središče svojih vrednot postavlja predanost uspehu zavezancev, poslovno odličnost in inovativnost, ki izvirata iz neprestanega učenja. Temelji našega dela so pogum, prodornost, zavezanost uspehu, odgovornost in strokovnost. Osebna integriteta je imperativ za vse zaposlene v Interserohu. Z odprto komunikacijo in medsebojnim zaupanjem ter spoštovanjem gradimo pripadnost podjetju.

Kaj vam ponujamo

  • Okoljske rešitve po meri

  • Inovativni pristopi k recikliranju

  • Nagrajeni sekundarni surovini

  • Celovit portfelj storitev

  • Več kot 30 let izkušenj v industriji

  • Trajnostna strategija po meri