na vrh

Družbena in okoljska odgovornost

Z uresničevanjem poslanstva Interseroh in njegovi zaposleni vsakodnevno potrjujejo svojo okoljsko in družbeno odgovornost.

Družbena odgovornost 

V Interserohu udejanjamo svojo okoljsko odgovornost tudi z obveščanjem in ozaveščanjem ciljnih javnosti o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti ter s podporo okoljskim humanitarnim projektom. Okoljsko odgovorno držo združujemo s komponento družbene skrbnosti našega delovanja. Prizadevamo si za nenehno potrjevanje predanosti in krepitev vloge družbe Interseroh kot dobrega korporativnega državljana.

Okoljska odgovornost 

Okoljska odgovornost Interseroha je neločljivo povezana z izvajanjem naše temeljne dejavnosti, to je z upravljanjem krogotoka masnih tokov in z našo poslovno odličnostjo. S svojo dejavnostjo zmanjšujemo onesnaženost okolja ter pomembno prispevamo k zmanjševanju izpustov CO2 in tudi k ohranjanju naravnih virov. Predelava odpadnih produktov v sekundarne surovine ali druge produkte pomembno zmanjšuje izpuste CO2, ki bi nastali ob izvajanju primerljivih primarnih procesov izdelave materialov in produktov iz naravnih virov.

Kaj vam ponujamo

  • Okoljske rešitve po meri

  • Inovativni pristopi k recikliranju

  • Nagrajeni sekundarni surovini

  • Celovit portfelj storitev

  • Več kot 30 let izkušenj v industriji

  • Trajnostna strategija po meri