na vrh

Osnovni podatki o podjetju

INTERSEROH d.o.o.
INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.
Brnčičeva ulica 45 1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon +386 1 560 9150
Fax +386 1 560 9161
E-Mail info@interseroh-slovenija.si
Vodstvo: Darja Figelj, Eva Mihelčič
Matična številka: 1926101000
Identifikacijska številka za DDV: SI 10452877
Številka TRR: SI56 2900 0005 5207 698, Unicredit Banka

Odgovornost
Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Družba Interseroh ne prevzema odgovornosti za vsebino teh spletnih strani, razen če Interseroh pozna vsebino in je tehnično in smiselno preprečiti uporabo povezav v primeru nezakonitih vsebin. Vsebine, objavljene na spletnih straneh tretjih oseb, ne pripadajo družbi Interseroh, prav tako jih družba Interseroh ne priporoča in nanje nima vpliva. Za vsebine, objavljene na takih spletnih straneh, so odgovorni njihovi lastniki. Družba Interseroh ni odgovorna za škodo, ki izhaja iz uporabe vsebin, objavljenih na spletnih straneh tretjih oseb.

Internet uporabljate na lastno odgovornost. Družba Interseroh v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za neuspešen dostop do interneta zaradi tehničnih težav oz. za nedelovanje interneta.