na vrh
Spomladansko čiščenje domov, električni in elektronski odpadki ter baterije

Spomladansko čiščenje domov, električni in elektronski odpadki ter baterije

Spomladansko čiščenje domov, električni in elektronski odpadki ter baterije

Do dobra smo že zakorakali v tople spomladanske dneve, ki kar kličejo po čiščenju domov in pospravljanju stare krame, med katero se najde tudi električna in elektronska oprema (v nadaljevanju OEEO). Nesprejemljivo dejstvo je, da se v naravi še vedno najdejo divja odlagališča, na katerih najdemo tudi tovrstne odpadke.

Z OEEO je potrebno še posebej pravilno ravnati, saj se precejšen del uvršča med nevarne odpadke kot so televizorji, računalniški monitorji, hladilniki, zamrzovalne skrinje, klime in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, kot so živo srebro, kadmij in svinec, ali potencialno rakotvorne snovi, na primer poliklorirane bifenile. Nenevarni deli odpadne električne opreme pa so telefoni, tipkovnice, električno orodje, električne igrače,… Vse dele je potrebno zbirati ločeno, da se jih lahko reciklira in pridobi surovine (plastika, kovina) za nove izdelke.

Med električno in elektronsko opremo se najdejo tudi baterije, ki so prav tako nevarni odpadki in jih je potrebno prav tako ločeno zbirati.

Preden zavržemo katerikoli predmet, ki nam ne služi več se vedno vprašajmo ali bi morda služil nekomu drugemu, torej ga podarimo, prodamo ali zamenjamo za kakšno drugo uporabno stvar, ki jo potrebujemo. V kolikor je predmet pokvarjen in ga ni mogoče popraviti ali uporabiti za drug namen, ga zavržemo v ustrezne zabojnike, da mu omogočimo recikliranje.

Gospodinjstva lahko torej OEEO in odpadne baterije brezplačno oddajo v zbirne centre lokalnih komunalnih podjetji ali pa v trgovine. V trgovini lahko oddamo toliko kosov e-odpadkov, kolikor jih kupimo, pod pogojem, da gre za isto vrsto (razred) elektronike.

Kot zanimivost 

  • reciklira se manj kot 40 % elektronskih odpadkov
  • v toni mobilnih telefonov 100-krat več zlata kot v toni zlate rude
  • računalniški zasloni v povprečju vsebujejo 20 odstotkov svinca, ki škodi tako okolju kot zdravju
Nazaj