na vrh

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

2. aprila 2021, je Vlada je sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020. Deleži so naslednji, in sicer: za družbo PRONS, d. o. o. 44,64 odstotka, za družbo SVEKO, d. o. o. 30,82 odstotka, za družbo ZEOS, d. o. o. 10,63 odstotka, za družbo INTERSEROH, d. o. o. 13,91 odstotka.

Nazaj