na vrh
Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč

17. 9.2020 je Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021.

Deleži so naslednji, in sicer: za družbo PRONS, d. o. o. 38,49 odstotka, za družbo SVEKO, d. o. o. 37,19 odstotka, za družbo ZEOS, d. o. o. 9,13 odstotka, za družbo INTERSEROH, d. o. o. 15,19 odstotka.

Nazaj