na vrh

Samo z ločeno zbranimi odpadnimi nagrobnimi svečami omogočamo njihovo nadaljnjo predelavo

Na pokopališčih so posebni zabojniki namenjeni ločenemu zbiranju odpadnih nagrobnih sveč, ki jih je mogoče s sodobno in okolju prijazno tehnologijo predelati ter tako 75,4 % odstotkov sestavnih materialov odpadnih nagrobnih sveč ponovno uporabiti.

Upravljavci pokopališč in izvajalci javne službe ravnanja z odpadki (komunalna podjetja) morajo poskrbeti, da so na pokopališčih poleg zabojnikov za odpadne nagrobne sveče tudi zabojniki za druge vrste odpadkov in sicer: biorazgradljive odpadke, odpadno embalažo in druge odpadke.

Za učinkovit in nemoten proces zbiranja, odvažanja in nadaljnje predelave odpadnih nagrobnih sveč je pomembno, da obiskovalci pokopališč ločeno oddajajo v zabojnike samo odpadne nagrobne sveče, brez nečistoč in drugih odpadkov.

Mi smo se zavezali za odgovorno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Ravnajte odgovorno tudi vi. Na pokopališčih jih odlagajte le v posebne zabojnike za odpadne nagrobne sveče.

Nazaj