na vrh

Popoln sistem kroženja

Popoln sistem kroženja

Da bi zagotovili upravljanje izdelkov in materialov v zanki, hkrati pa ohranili njihovo vrednost, morajo pri tem sodelovati vsi deležniki v verigi. Kakovost in količina pridobljenih recikliranih surovin je neposredno odvisna od kakovosti dela v vsaki fazi življenjskega cikla izdelka - od nabave in zasnove izdelka do trženja, uporabe in recikliranja.

1. NABAVA: Ekonomija zaprte zanke se začne z naročilom. Podjetja, ki kupujejo po ekoloških merilih, povečujejo povpraševanje po recikliranih izdelkih in materialih.

2. ZASNOVA IZDELKA: V prihodnost usmerjena zasnova izdelkov upošteva tudi možnost recikliranja ter vidike funkcionalnosti in stroškov. Z Interserohovo storitvijo ‘Made for Recycling’ lahko proizvajalci analizirajo določene lastnosti embalaže in jo optimizirajo za recikliranje.

3. TRGOVCI: Trgovci kot stična točka med proizvodnjo in potrošnjo igrajo osrednjo vlogo v ekonomiji zaprte zanke. Trgovske družbe vedno bolj skrbijo, da lastne blagovne znamke vsebujejo manj embalaže in od tega več embalaže, ki jo je mogoče reciklirati.

4. POTROŠNIKI: Potrošniki so pomemben člen zaprte zanke. Bistveno je, da so ozaveščeni o pravilnem ravnanju z odpadki. Odpadki, primerno zbrani in ločeni že na izvoru imajo boljšo možnost za kakovostno recikliranje.

5. SORTIRANJE: Inovativni sistemi za sortiranje so pogoj za pridobivanje homogenih materialov iz odpadkov za njihovo predstavitev na trgu v določeni kakovosti. S sodobno NIR (bližnjo infrardečo) tehnologijo je mogoče uspešno razvrstiti celo embalažo iz črne plastike.

6. RECIKLIRANJE: V visokotehnoloških obratih za recikliranje lahko odpadne kovine, kot so na primer ostanki aluminija, brez kakršne koli izgube kakovosti predelamo v homogene reciklirane surovine. S tem prispevamo k zaščiti podnebja, saj s pridobitvijo tone recikliranega aluminija proizvedemo deset ton emisij CO2 manj v primerjavi s pridobitvijo aluminija s primarnim postopkom.

7. UPORABA RECIKLIRANEGA MATERIALA: S svojim nagrajenim postopkom „Recycled-Resource“ Interseroh zapira zanko za uporabljeno plastiko. Izdelane po natančnih specifikacijah kupca, so te zmesi primerne za široko uporabo - od embalaže do dizajnerskih stolov.

Nazaj