na vrh
Plastične nosilne vrečke

Plastične nosilne vrečke

Plastične nosilne vrečke

S koncem leta 2017 je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Kakšne novosti prinaša?

Podjetja, ki v promet dajejo plastične nosilne vrečke morajo:

- Prijaviti dejavnost na FURS ali obnoviti obstoječo prijavo dejavnosti, kar pomeni, da morajo poročati tudi o plastičnih nosilnih vrečkah.*

- Voditi podatke o:

  1. celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, vrsti plastičnega materiala ter debelini stene in povprečni masi ene vrečke ali
  2. številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene:  
  • 50 mikronov ali več,
  • od 15 do 49 mikronov,
  • 14 mikronov ali manj.

- Kvartalno poročati* in plačati okoljsko dajatev

Pri vzpostavitvi evidence plastičnih nosilnih vrečk so vam lahko v pomoč dobavitelji, ki vam posredujejo podatke o debelini in teži vrečk.

Upoštevati je potrebno tudi določila v zvezi s plastičnimi nosilnimi vrečkami iz Uredbe o embalaži in odpadni embalaži:

  • vpis v evidenco ARSO do 31.1.2018;
  • vodeneje evidence zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk (pod 15 mikronov); ki so prodane kot nosilne vrečke
  • poročanje na ARSO do 31.3.2019;
  • obveščanje kupcev o plačljivih vrečkah.

*Posodobljena obrazca za prijavo dejavnosti ali obnovitev obstoječe dejavnosti in za kvartalno poročanje na spletnem mestu FURS še nista na voljo. Ko bosta, vas bomo pravočasno obvestili in vam poslali povezavo.

Nazaj