na vrh

Pravilno označevanje odpadne EE opreme

Pravilno označevanje odpadne EE opreme

Odpadna električna in elektronska oprema – Vprašanja in odgovori

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16) določa pravila ter načine ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. V nadaljevanju smo vam pripravili odgovore na vaša najpogostejša vprašanja.

Zakaj moramo ločeno zbirati odpadno električno in elektronsko opremo?

Cilj ločevanja je ohranjanje naravnih virov ter recikliranje odpadnih komponent. Odpadna električna in elektronska oprema ne spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ampak jo moramo zbrati ločeno in prepustiti distributerju, izvajalcu javne službe ali zbiralcu odpadkov.

Kaj se zgodi z odpadno električno in elektronsko opremo, ki jo prevzamejo distributerji?

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), prevzeta pri distributerjih (trgovcih) je prepeljana k zbiralcu OEEO, kjer jo v centru za obdelavo razstavijo, izločijo nevarne komponente in snovi ter jo predajo v nadaljnjo obdelavo in recikliranje. Tako preprečimo možne škodljive vplive na okolje in človekovo zdravje.

Interseroh kot shema za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ob pomoči zbiralcev poskrbi za izvajanje obveznosti ravnanja z OEEO, kot so zbiranje, sortiranje in predelava. Naloga proizvajalca pa je, da vodi evidenco o dani električni in elektronski opremi na trg RS ter o tem poroča shemi Interseroh ter Finančnemu uradu RS.

Kako mora biti električna in elektronska oprema označena?

Za lažje ločeno zbiranje OEEO in zmanjšanje njenega odstranjevanja kot mešanega komunalnega odpadka mora biti vsa električna in elektronska oprema označena z znakom prečrtanega smetnjaka na kolesih.

Nazaj