na vrh
Novi obrazci za obračun okoljske dajatve in prijavo dejavnosti na FURS

Obvestilo: Novi obrazci za obračun okoljske dajatve in prijavo dejavnosti na FURS

Obveščamo vas, da sta na FURSovi spletni strani objavljena dva nova obrazca, ki stopita v uporabo s 1.1.2018 in sicer:

1. PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA

Ključna sprememba v obrazcu je možnost prijave dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev plastičnih nosilnih vrečk. V kolikor vaše podjetje daje v promet plastične nosilne vrečke je potrebno prijaviti dejavnost na FURS ali obnoviti obstoječo prijavo.

Še vedno pa velja, da mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve svojo dejavnost prijaviti Finančnemu uradu Kranj, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Enak obrazec uporabi tudi za prijavo spremembe, kot je npr. sprememba podatkov o podjetju, sprememba statusa prijavitelja (embaler, pridobitelj embaliranega blaga, ...) ter za odjavo dejavnosti (podjetje preneha opravljati dejavnost)

2. OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE

Ključna sprememba v obrazcu je razdelek Pregled dajanja plastičnih nosilnih vrečk v promet, kamor vnesete podatke o številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z določeno debelino stene.

Zavezanci pripravijo sestavijo trimesečni obračun okoljske dajatve, ki ga predložijo Finančnemu uradu Kranj do 20. v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Okoljsko dajatev poravnajo do zadnjega v mesecu, ki sledi istem trimesečnem obdobju.

Vir:

FURS: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/

Nazaj