na vrh

Obveščanje javnosti o ravnanju z odpadki

Skladno z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi morajo zavezanci obveščati javnost in uporabnike o ravnanju z odpadno opremo. Med drugim to obveznost zavezanci lahko izpolnijo z obveščanjem preko svojih spletnih strani. Zato smo pri Interserohu zasnovali spletno stran, kjer smo zbrali informacije, ki morajo biti skladno z uredbo vključene v obveščanje javnosti.

Poleg informacij o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo smo zbrali tudi priporočila za ravnanje z drugimi odpadki. Vabimo vas, da si ogledate pripravljeno vsebino na povezavi ozavescanje.interseroh-slo.si, kjer so vam na voljo plakati in nalepke za obveščanje ter označevanje mest za ločeno zbiranje odpadne opreme. Z vzpostavitvijo povezave na vašo spletno stran lahko zadostite obveznostim obveščanja javnosti, kot jih določajo uredbe o ravnanju z odpadki.

LOČENO ZBIRANJE IN RECIKLIRANJE ODPADKOV

Spletna stran vključuje informacije o ravnanju z

  • odpadno embalažo,
  • odpadno električno in elektronsko opremo,
  • odpadnimi baterijami,
  • odpadnimi nagrobnimi svečami.

Predstavili smo koristi ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov, na spletni strani pa so na voljo tudi informacije o zbirnih mestih ter zbiralnicah, ki sprejemajo ločeno zbrane odpadke. Zbrali smo tudi informacije, katere nove surovine lahko pridobimo iz odpadkov..

Nazaj