na vrh

NE ONESNAŽUJMO OKOLJA Z ODPADNIMI BATERIJAMI

Svež zrak nas v naravi napolni z energijo in pomiri naše misli. Čistočo narave in varnost gibanja v njen lahko ogrozimo z nepravilnim odlaganjem nevarnih odpadkov. Med takšne spadajo tudi izpraznjene baterije in akumulatorji.

Baterije vsebujejo težke kovine kot so živo srebro, svinec, kadmij in nikelj, ki ob nepravilnem odlaganju ogrozijo varnost okolja. Če odpadne baterije odvržemo med komunalne odpadke, obstaja možnost, da nevarne snovi na odlagališčih počasi pronicajo v zemljo, površinske in podtalne vode. Izhajajo lahko tudi v zrak. Pomembno je da odpadne baterije in akumulatorje zbiramo ločeno v zabojnikih za nevarne odpadke.

Ravnajmo odgovorno in izpraznjene baterije in akumulatorje prinesimo v posebne zbirne zabojnike, ki so nameščeni v trgovskih centrih, pri prodajalcih mobilnih naprav in na drugih posebej določenih zbirnih centrih. Le z ločenimi zbiranjem odpadnih baterij in akumulatorjev omogočimo nadaljnjo obdelavo in recikliranje.

Znak za ločeno zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov

Nazaj