na vrh
Nagradna igra: Kaj mečete v svoj koš?

Nagradna igra: Kaj mečete v svoj koš?

Nagradna igra: Kaj mečete v svoj koš?

Pravila in pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre Kaj mečete v svoj koš? je družba Interseroh d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju: organizator).

Pri nagradni igri sodeluje tudi Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija vseslovenske akcije popisa odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, ki bo dijakom Gimnazije Vič v pomoč pri načrtovanju in izdelavi prve mobilne aplikacije za ločevanje gospodinjskih in ostalih odpadkov pri nas.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Interseroh d.o.o..

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre Nagradna igra poteka na Facebook profilih družbe Interseroh in Gimnazije Vič ter na Instagram profilu Gimnazije Vič. Sodelujoči mora v poseben obrazec, ki je dostopen na www.interseroh.si/stik/ vpisati seznam odpadkov, ki nastaja v njegovem domu. Med vsemi sodelujočimi bo komisija, ki jo sestavljajo trije zaposleni v družbi Interseroh d. o. o. izžrebala 3 nagrajence, ki bodo prejeli eno izmed nagrad iz točke 7. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator nagrajence objavi na spletni strani ter Facebook strani z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporabi pri izpolnjevanju obrazca.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 11. 2019 do 29. 11. 2019. Komisija bo nagrajence objavila na spletni strani in na Facebook strani organizatorja in jih obvestila po e-pošti do 10. 12. 2019.

7. Nagrade

  1. nagrada: Družinska vstopnica za Pot med krošnjami. Več: www.potmedkrosnjamipohorje.si
  2. nagrada: Družinska vstopnica za Mini ZOO Land: Več: minizoo.si
  3. nagrada: Praktična nagrada

 Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihovih denarnih protivrednosti.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne prevzame nagrade oz ne sporoči podatkov za pošiljanje nagrade do 31.12.2019.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR ) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

Podatke skrbno varujemo.

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

11. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje v nagradni igri so navedena na spletni strani organizatorja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja.

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 18. 11. 2019.

Organizator nagradne igre: Interseroh d. o. o.

Nazaj