na vrh

Informacijski sistem E-TROD za področje okoljskih dajatev

Od septembra 2017 je preko informacijskega sistema (IS) E-TROD, omogočeno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za naslednje okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo CO2
 • okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne GJS
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne GJS

Predvidoma bo v letu 2018 omogočena elektronska izmenjava podatkov tudi za ostale okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi:

 • nastajanja odpadne embalaže (OE)
 • nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)
 • uporabe mazalnih olj in tekočin
 • odvajanja industrijske odpadne vode
 • nastajanja izrabljenih gum
 • uporabe hlapnih organskih spojin

IS E-TROD nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za posamezne okoljske dajatve in nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

 • možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,
 • hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obračunov (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
 • vlaganje popravkov obračunov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, · vpogled v register in evidenco predloženih obračunov,
 • prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev.

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so dostopne na spletni strani Finančne uprave RS (FURS).

Vir: GZS, spletna povezava

Nazaj