na vrh

Ekonomski učinki vstopnih omejitev predloga ZVO-2 na konkurenco

Ministrstvo za okolje in prostor je 31.12.2020 objavilo predlog novega Zakona o varstvu okolja, ki ureja številna področja, med drugim tudi področje upravljanja z odpadki v Sloveniji.

Objavljamo študijo ekonomskih učinkov zakona - predlog zakona uvaja postopen monopol na področju upravljanja z odpadki v Sloveniji, ki jo je pripravil dr. Sašo Polanec.

  1. Peti odstavek 38. člena Zakona o varstvu okolja določa, da lahko organizacijo (za upravljanje z odpadki) ustanovijo samo proizvajalci odpadkov, pri čemer mora organizacija imeti 25% tržni delež. Dr. Polanec ugotavlja, da bo zakon omogočil delovanje le še ena sheme na odpadkovni tok, razen pri odpadnih nagrobnih svečah dve.
  2. Prof. dr. Polanec opozarja, da monopol neizogibno vodi v višje cene in zmanjšanje vložka v inovacije in to empirično potrdi.
  3. Dodaja, da bi predlagana ureditev iz trga izrinila podjetje Interseroh in številne druge organizacije, kar bo vodilo v povišanje cen. To bi najbolj prizadelo obrtnike ter mala in srednja podjetja v Sloveniji. Pridobitev 25 % trga, preden organizacija sploh začne poslovati na trgu, je pogoj, ki ga ni mogoče izpolniti. Gre za omejevanje konkurence, ki je v nasprotju s 64. členom ZPOmK-1 in vodi v monopolizacijo sistema in na nesorazmeren način posega v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude.

 

Celotno ekonomsko študijo Ekonomski učinki vstopnih omejitev predloga ZVO-2 na konkurenco si lahko ogledate na tej povezavi.

Nazaj