na vrh

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

21. novembra 2019 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Deleži za shemo Interseroh so sledeči:

  • za razred 1 – Oprema za toplotno izmenjavo: 17,15 %,
  • za razred 2 – Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, površine večje od 100 cm²: 3,40 %,
  • za razred 3 – Sijalke: 11,73 %,
  • za razred 4 – Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm): 7,95 %,
  • za razred 5 – Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm): 22,93 %,
  • za razred 6 – Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm): 17,43 %.

Več informacij: SKLEP o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

Nazaj