na vrh
Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme za leto 2020

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme za leto 2020

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme za leto 2020

5. novembra 2020 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

‒ za nosilca skupnega načrta INTERSEROH, d. o. o.: 14,16 %,

‒ za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,79 %,

‒ za nosilca skupnega načrta SLOPAK, d. o. o.: 9,62 %,

‒ za nosilca skupnega načrta TRIGANA, d. o. o.: 7,58 %,

‒ za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 59,85 %.

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 160/2020, z dne 6. novembra 2020, na str. 6936 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020160.pdf).

Nazaj