na vrh

Certifikat »Resources SAVED«

Vsaka od strank Interseroha v Sloveniji za preteklo leto prejme mednarodni certifikat »Resource SAVED«, ki ga izda nemški institut Fraunhofer UMSICHT.

Izračun nemškega instituta Fraunhofer UMSICHT za leto 2014 kaže, da smo v skupini ALBA z recikliranjem odpadkov, ki so nam jih predale naše stranke v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem in v Sloveniji, prihranili več kot 48,3 milijonov ton primarnih virov. Gre za izjemen prispevek k ohranjanju naravnih virov in udejanjanju načel krožnega gospodarstva, kot jih podpira Evropska komisija.

Prihranki recikliranja odpadkov in vračanje tako pridelanih surovin v uporabo so dvojni: ohranjanje naravnih virov in manjša poraba energije, ki je potrebna za recikliranje v primerjavi s pridobivanjem surovin iz naravnih virov.

Strokovnjaki nemškega instituta Fraunhofer UMSICHT spremljajo naslednje snovne tokove v okviru skupine ALBA: kovine, stari električni aparati, papir/lepenka/karton, steklo, lahka embalaža, umetne mase in les.

Vsaka od strank Interseroha v Sloveniji za preteklo leto prejme mednarodni certifikat »Resource SAVED«, ki ga izda nemški institut Fraunhofer UMSICHT. Na certifikatu je zapisano, koliko primarnih virov je bilo ohranjenih z recikliranjem odpadkov, ki nam jih je v preteklem letu predala stranka.

Solutions with a Future - Sustainability Magazine 2015 (.pdf).

Nazaj