na vrh
Celostni pregled na področju varstva okolja

Celostni pregled na področju varstva okolja

Celostni pregled na področju varstva okolja

Varstvo okolja in narave v podjetju ne zajema le pravilnega ravnanja z odpadki

temveč tudi nadzor nad:

  • Izpustom emisij v zrak ali vodo
  • Omejevanjem hrupa
  • Svetlobnim onesnaževanjem
  • Elektromagnetnim sevanjem
  • Ravnanjem s kemikalijami
  • Ustrezno kakovostjo voda

Družba Interseroh podjetjem omogoča celovit strokovni pregled na vseh področjih varstva okolja, ki zajema:

  1. Celostni pregled stanja po vseh posameznih okoljskih področjih pod strokovnim vodstvom ter pripravo poročila okoljskega pregleda na podlagi ugotovitev.
  2. Konkretne rešitve za izboljšanje posameznih okoljskih področij na podlagi strokovnega mnenja, kat so monitoring, priprava poročil o meritvah za pristojne organe, vzpostavitev poslovnikov ter celotno storitev spremljanja predpisanih rokov za oddajo poročil.
  3. Strokovno spremljanje in obveščanje a spremembah na področju okoljevarstvene zakonodaje ter predstavitev primerov dobrih praks in učinkovitih rešitev na področju zmanjševanja negativnih učinkov na okolje.

Za ponudbo ali več informacij vam je na voljo Interserohova okoljska svetovalka Nadja Košmrlj, dosegljiva na elektronskem naslovu: nadja.kosmrlj@interseroh.com

Nazaj