na vrh
Ali veste, kako reciklabilna je vaša embalaža?

Ali veste, kako reciklabilna je vaša embalaža?

Ali veste, kako reciklabilna je vaša embalaža?

Slovenska podjetja postajajo vse bolj pozorna na sestavo embalaže, v katero pakirajo svoje izdelke. Hkrati narašča število tujih podjetij, ki od slovenskih dobaviteljev zahtevajo natančne informacije o embalaži, kar jim v njihovi državi že nalaga zakon. Danes ni več pomembno le kako, temveč tudi v kaj je izdelek zapakiran.

Na Interserohu smo razvili storitev »Made for Recycling« - preverjanje reciklabilnosti embalaže na podlagi splošno sprejetih standardov, ki so jih razvili in potrdili neodvisni mednarodni inštituti. Preverjanje poteka po enostavnem postopku. Interseroh vzorce embalaže analizira v svojem Kompetenčnem centru za recikliranje plastičnih materialov in določi, do katere stopnje je embalažo možno reciklirati. Pri tem uporabljamo sistem točkovanja in ocenjevanja na podlagi različnih dejavnikov: velikost embalaže, njena prevodnost, ali jo bo končni uporabnik znal pravilno ločevati, ali v bližini obstaja infrastruktura za reciklažo uporabljenih embalažnih materialov idr. Metoda je plod lastnega razvoja Skupine Interseroh. Po končanem postopku ocenjevanja embalaže pripravimo poročilo in podelimo certifikat o rezultatih vzorčenja embalaže. Če stopnja reciklabilnosti embalaže ni zadostna, pripravimo tudi načrt izboljšanja reciklabilnosti.

Nazaj