na vrh
2. Mednarodni dan e-odpadkov

2. Mednarodni dan e-odpadkov

2. Mednarodni dan e-odpadkov

14. oktobra 2019 - E-odpadki so najhitreje rastoča vrsta odpadkov na svetu. Ocenjuje se, da bo v letu 2019 po vsem svetu nastalo 50 milijonov ton e-odpadkov. Polovica tega predstavljajo osebne naprave, kot so računalniki, zasloni, pametni telefoni, tablice in televizorji, preostali del pa so večji gospodinjski aparati ter oprema za ogrevanje in hlajenje.

Mednarodni dan e-odpadkov je leta 2018 razvil forum WEEE s podporo svojih članov. Na ta dan želijo še dodatno ozaveščati in spodbujati potrošnike k popravilu in ponovni uporabi tovrstnih naprav oz. k ustreznemu odlaganju e-odpadkov.

Vsako leto se reciklira le 20 odstotkov svetovnih e-odpadkov, kar pomeni, da se 40 milijonov ton e-odpadkov odloži na odlagališča, sežge ali se z njimi nezakonito trguje ter ne ravna skladno s standardi. Vse to se dogaja kljub temu, da zakonodaja o e-odpadkih zadeva kar 65 odstotkov svetovnega prebivalstva. To ima za posledico izgubo dragocenih in kritičnih surovin iz dobavne verige, nezakonite pošiljke v države v razvoju pa posledično lahko resno vplivajo na okoljske razmere in zdravstveno stanje tamkajšnjih prebivalcev. V odpadnih napravah se namreč nahajajo težke kovine, hladilni plini, olja …, ki resno ogrožajo tako ljudi kot okolje.

Kam odlagamo e-odpadke?

Fizične osebe morajo e-odpadke oddati komunalnim podjetjem tako, da jih odložijo v ustrezne zabojnike ali pa jih ob nakupu nove električne in elektronske opreme brezplačno oddajo v trgovini. V trgovini lahko oddamo toliko kosov e-odpadkov, kolikor jih kupimo, pod pogojem, da gre za isto vrsto (razred) elektronike.

Pravne osebe pa lahko naročijo odvoz preko družb za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ali pa e-odpadke same dostavijo k ustreznemu zbiralcu oziroma predelovalcu.

Večina e-odpadkov se izvozi v tujino, kjer se jih ustrezno reciklira.

Nazaj