Obveznosti za podjetja (OEEO)

Odgovornost za predpisano in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) morajo prevzeti vsi, ki prihajajo v stik z električno in elektronsko opremo v času njene življenjske dobe. To so proizvajalci, pridobitelji, končni uporabniki ter vsi, ki so vključeni v zbiranje, predelavo in odstranjevanje OEEO.

Odpadna električna in elektronska oprema – Interseroh ov sistem za ravnanje z OEEO

Interseroh je vzpostavil skupni sistem ravnanja z OEEO, ki vključuje:

  • izdelavo načrta ravnanja z OEEO,
  • zbiranje in predelavo OEEO,
  • izpeljavo postopkov za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev na Agenciji RS za okolje,
  • pomoč pri poročanju o zbranih količinah OEEO Agenciji RS za okolje,
  • plačilo okoljske dajatve,
  • izdelavo poročila za ravnanje z OEEO za preteklo leto,
  • obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov (potrošnikov) o pravilnem ravnanju z OEEO, ločenem zbiranju in recikliranju ter o pravilih oddajanja na prodajnih mestih in v zbirnih centrih komunalnih podjetij (zloženke) ter označevanje zbirnih mest s plakati.

Celovite in sistemske rešitve podjetja Interseroh pri ravnanju z OEEO prinašajo številne prednosti za zavezance, saj izpolnjevanje zakonskih obveznosti preko specializiranega podjetja zanje predstavlja nižje stroške in minimalno časovno obremenitev. Tako se lahko bolj temeljito usmerijo v izvajanje lastne dejavnosti.

Postopek in obveznosti ravnanja z OEEO

Kontaktirajte nas!

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.

INTERSEROH d.o.o.
Telephone: +386 1 560-9150
Pošlji email
Kontaktni obrazec

Informacijski servis

Dodatne splošne informacije o starih elektronskih aparatih najdete tukaj!