Interseroh Rešitve - Drugi odpadni produkti

Interseroh skrbno spremlja spremembe in zahteve na področju ravnanja z odpadnimi produkti, zaradi česar nenehno dopolnjuje in nadgrajuje rešitve na obstoječih področjih delovanja, prav tako pa pripravlja rešitve tudi za druge odpadne proizvode.

Interseroh pripravlja sistemske rešitve na naslednjih področjih:

  • ravnanje z odpadnimi zdravili,
  • ravnanje z odpadnimi plenicami. 

Prav tako pa vzpostavlja rešitve tudi na drugih področjih, kot so:

  • odpadni fitofarmacevtski proizvodi,
  • odpadne barve, premazi in topila,
  • odpadni inkontinenčni pripomočki ter drugi