Obveznosti za podjetja

V Sloveniji učinkovito ravnanje z embalažo urejata Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je usklajena z evropskimi smernicami.

Uredba predpisuje pravila o ravnanju pri proizvodnji embalaže in embaliranju blaga za zavezance ter določa vedno višje deleže predelave odpadne embalaže.

Za ravnanje z odpadno embalažo (OE) so odgovorna podjetja, ki dajejo embalažo ali embalirano blago prvič v promet na tržišče Republike Slovenije. To so:

  • embalerji: podjetja ali organizacije, ki embalirajo svoje izdelke pod svojo blagovno znamko ali jih polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njihove blagovne znamke;         
  • proizvajalci embalaže: za embalažo za polnjenje na prodajnem mestu;
  • pridobitelji embaliranega blaga: embalirano blago pridobijo iz Evropske unije ali ga uvozijo iz tretjih držav in prodajo na slovenskem trgu;
  • pridobitelji embalaže: za izvajanje lastne dejavnosti ali nadaljnjo prodajo embalažo pridobijo ali uvozijo na slovenski trg.

Uredba natančno predpisuje kakšne so obveznosti embalerjev, proizvajalcev embalaže ter pridobiteljev embalaže in embaliranega blaga pri ravnanju z odpadno embalažo.

Interseroh Vas podpira pri uresničevanju obveznosti iz slovenske Odredbe o embalaži! Informirajte se tukaj o nas Prednosti sodelovanja z Interseroh!

Informirajte se tukaj glede splošnih pojasnil o embalažah in prevzemu embalaž v Sloveniji!