Interserohov sistem za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

Za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami je Interseroh vzpostavil skupno shemo, h kateri lahko pristopijo upravljavci pokopališč ter proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč in tako na Interseroh prenesejo izvajanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe.

Interseroh uredi zabojnike za ločeno oddajanje odpadnih nagrobnih sveč, poskrbi za odvoz polnih zabojnikov ter uredi njihovo predelavo. Hkrati pa Interseroh prevzame tudi izpolnjevanje drugih obveznosti, ki jih predpisuje zakonodaja.

Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče:

  • zbirajo in začasno skladiščijo na pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč v zabojnikih, ki so označeni z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«,
  • ne mešajo z drugimi odpadki,
  • oddajajo izvajalcu občinske javne službe.

Prav tako mora upravljavec o neposrednem oddajanju odpadnih nagrobnih sveč voditi evidenco.

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč morajo:

  • za nagrobne sveče, ki jih dajejo v promet, na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč,
  • za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo, ter
  • biti vpisani v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč.  

Tukaj najdete dodatna splošna pojasnila glede prevzema nagrobnih sveč v Sloveniji!