Splošno o odpadnih baterijah in akumulatorjih

Proizvodnja baterij je energetsko zelo potratna, poleg tega pa vsebujejo težke kovine, ki zahtevajo posebej skrbno odlaganje in predelavo. Zato odpadne baterije in akumulatorji ne spadajo med mešane komunalne odpadke.

Z namenom zmanjševanja negativnih vplivov nepravilno odloženih odpadnih baterij in akumulatorjev na okolje moramo v Sloveniji vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki bo:

  • omogočal ločeno zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev ter njihovo nadaljnjo obdelavo in recikliranje, ter
  • končnim uporabnikom (potrošnikom) omogočal enostavno in brezplačno oddajanje vseh odpadnih baterij in akumulatorjev.

Kaj je baterija, kaj je akumulator?

Baterije in akumulatorji se razlikujejo v tem, da je akumulator oziroma akumulatorsko baterijo (sekundarna baterija) mogoče ponovno polniti, kar pri klasičnih baterijah (primarna baterija) ni mogoče.

Cilji ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji

V Sloveniji smo za zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev določili naslednje ciljne stopnje (glede na količino novih baterij in akumulatorjev, danih na slovenski trg):

  • do 26. septembra 2012: zbrati vsaj 25 % odpadnih baterij in akumulatorjev,
  • do 26. septembra 2016: zbrati vsaj 45 % odpadnih baterij in akumulatorjev.

Do 26. septembra 2010 pa je potrebno zagotoviti naslednje stopnje reciklaže odpadnih baterij in akumulatorjev (glede na količino zbranih baterij in akumulatorjev v Sloveniji):

  • 65 % za svinčeve baterije in akumulatorje,
  • 75 % za nikelj–kadmijeve baterije in akumulatorje ter
  • 50 % za ostale baterije in akumulatorje.

V Interserohu smo za namen zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev pripravili serijo ličnih in elegantnih zabojnikov, ki si jih lahko ogledate v letaku. Za več informacij nas kontaktirajte.