Obveznosti za podjetja

Zakonsko podlago za vzpostavitev in izvajanje sistema ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji predstavlja Uredba o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, poleg te pa še Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Zakonodaja prenaša odgovornost in obveznosti za ravnanje z odpadnimi baterijami na vse udeležence v procesu: proizvajalce, pridobitelje, uvoznike, distributerje in končne uporabnike.

Interserohov sistem za ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko na podjetje Interseroh prenesejo podjetja izvajanje vseh njihovih obveznosti. Interseroh je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah iz tujine.

 

Enostavno zbiranje in prevzem

V poslovnih ali prodajnih prostorih podjetja uredimo zbirno mesto, kjer namestimo ustrezne zabojnike, na katerih so napisi, katere vrste odpadnih baterij in akumulatorjev sodijo vanje, da jih bodo lahko končni uporabniki pravilno oddajali. Zbirno mesto je opremljeno tudi s plakatom in zloženkami za končne uporabnike z informacijami o pomenu zbiranja in recikliranja odpadnih baterij. Ko je zbirna posoda napolnjena, poskrbimo za odvoz, obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih baterij. Hkrati pa prevzamemo tudi izpolnjevanje drugih vaših obveznosti, ki jih predpisuje zakonodaja.

Več glede Uredbe o ravnanju z odpadlimi baterijami in akumulatorji najdete tukaj!

Dodatne splošne informacije o baterijah in akumulatorjih najdete tukaj!