Sistemska storitev

Interseroh vzpostavlja učinkovite in praktične rešitve pri ravnanju z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji ter drugimi odpadki, ki nastanejo kot stranski produkt v številnih dejavnostih.

S sistemskimi rešitvami družba  Intereroh uresničuje zahteve področne zakonodaje in pristojnih državnih organov, ki se vežejo na skupno okoljsko politiko EU ter te  storitve izvaja tako, da to predstavlja za zavezance čim manjše stroške in minimalno časovno obremenitev.

Linke Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke

Prevzem embalaže

Prevzem embalaže: Tržene embalaže se morajo vzeti nazaj! Interseroh za vas prevzema zbiranje in recikliranje vaših embalaž! več

Linke Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke

Zbiranje in recikliranje starih električnih naprav

Osredotočajte se na svojo primarno dejavnost – za Vas bomo prevzeli koordinacijo zbiranja in recikliranja vaših rabljenih električnih aparatov. več

Linke Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke

Obveznosti za podjetja

Prevzem nagrobnih sveč: Za vas organiziramo zbiranje vaših rabljenih baterij v Sloveniji ter jih recikliramo na okolju prijazen način! več

Linke Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke

Odstranjevanje nagrobnih sveč

Zaupajte sistemu podjetja Interseroh glede prevzema in recikliranja nagrobnih sveč. več

Linke Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke Rechte Ecke

Zbiranje in odstranjevanje drugih odpadkov

Ostali uporabljeni material: Tudi za številne druge uporabljene materiale, kot so stara zdravila in barve, Vam ponujamo rešitev glede odvoza. več