Odgovornost, strokovnost in stabilnost – 10 let podjetja Interseroh

Interseroh na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim razmišljanjem uvaja gospodarne in zanesljive rešitve za slovensko gospodarstvo in širšo družbo. Ključen cilj družbe je predelati čim več odpadnih produktov in jih kot vir surovin znova uporabiti za izdelavo novih izdelkov.

Sinonim za odličnost in kompetentnost

Interseroh Slovenija je del mednarodnega koncerna Interseroh, ki deluje v okviru skupine Alba, vodilnega evropskega podjetja na področju zbiranja in predelave sekundarnih surovin. Letos praznuje desetletnico delovanja na slovenskem trgu, na katerem mu je s svojimi kreativnimi rešitvami in strokovnim pristopom uspelo zvišati standarde ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi surovinami. S konkurenčno ponudbo in optimiziranjem stroškov ravnanja z odpadki pa je dosegal zniževanje cen za ravnanje s tistim delom odpadkov, ki sodijo v proizvajalčevo odgovornost.

Družba Interseroh tako svojim zavezancem zagotavlja kakovostne in okoljsko sprejemljive storitve v celotni verigi ravnanja z odpadno embalažo in preostalimi odpadnimi produkti. V tej verigi si Interseroh prizadeva za ohranjanje okoljsko in ekonomsko učinkovitega sistema in vzpostavlja transparentnost stroškov in pravično finančno obremenjenost svojih zavezancev. S stabilnim prevzemanjem pri komunalnih podjetjih je Interseroh pomemben partner pri doseganju višje stopnje ločeno zbrane odpadne embalaže pri gospodinjstvih, saj je bilo v letu 2013 zbrane skoraj 100 tisoč ton, medtem ko je bilo v letu 2008 zbrane embalaže zgolj 28 tisoč ton, od tega pa 60 odstotkov poslane v nadaljnjo predelavo.

Družbi Interseroh je uspelo prevzeti približno 35 tisoč ton odpadne embalaže, ki so jo zbrala gospodinjstva, in ob tem znižati stroške ravnanja s to embalažo za 20 odstotkov, kar je omogočilo, da se stroški ravnanja z odpadno embalažo za gospodarstvo in potrošnike ne dvigujejo, temveč celo znižujejo. Ob desetletnici delovanja na slovenskem trgu želi s svojimi deležniki deliti svoje vrednote: prodornost, odgovornost, prilagajanje novim izzivom z zavzetostjo vseh zaposlenih.

Družba Interseroh si zastavlja ambiciozne cilje. Zaradi nedorečene in nepregledne zakonodaje na področju ravnanja z odpadno embalažo se Interseroh počasi preusmerja s področij svojega delovanja v zadnjih desetih letih in strateške poslovne rešitve gradi na uveljavljanju novih konceptov ravnanja z odpadki, kot so.