Okoljsko-humanitarne akcije

Okoljska odgovornost Interseroha je neločljivo povezana z izvajanjem naše temeljne dejavnosti, to je z upravljanjem krogotoka masnih tokov in našo poslovno odličnostjo.

Svojo okoljsko odgovornost uresničujemo tudi z obveščanjem in ozaveščanjem ciljnih javnosti o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti ter s podporo okoljskim humanitarnim projektom. Svojo okoljsko odgovorno držo tako združujemo s komponento družbene skrbnosti svojega delovanja.

V Interserohu razumemo in uresničujemo svojo okoljsko odgovornost z dejavnostmi obveščanja in ozaveščanja ciljnih javnosti o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti ter s podporo okoljskim humanitarnim projektom. Okoljsko odgovorno držo združujemo s komponento družbene skrbnosti svojega delovanja.

Prizadevamo si za nenehno izboljševanje predanosti in vloge družbe Interseroh kot dobrega korporativnega državljana.

Podari pokrovček! Majhen pokrovček za veliko pomoč!
Vrni baterije brez energije
Vrni embalažo v reciklažo

Kontaktirajte nas!

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.

INTERSEROH d.o.o.
Telephone: +386 1 560-9150
Pošlji email
Kontaktni obrazec