INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.

Koncern INTERSEROH je prisoten v večini starih članic Evropske unije. Kot specializirano podjetje za zagotavljanje materialnih tokov pri ravnanju z odpadnimi produkti in surovinami prevzema odgovornosti proizvajalcev tudi v novih članicah odpadki.

Tako je bilo tudi v Sloveniji ustanovljeno podjetje INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. Kot podjetje v gospodarskem sektorju nudimo domačim in tujim strankam sistemske storitve pri odstranjevanju odpadnih produktov povsod po Sloveniji, s težiščem na zbiranju in predelavi odpadne embalaže, vnašanju branžnih rešitev v gradbeništvu, na področju maziv, lakov in olj ter pri vzpostavljanju sheme ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.

Locations